Disclaimer Auteursrecht Paul Gerrits Fotografie

Disclaimer: Op alle foto’s en bestanden van Paul Gerrits Fotografie  is het auteursrecht/copyright voorbehouden aan Paul Gerrits te Bergeijk.  Verveelvoudiging en/of openbaarmaking door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitalisering of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paul Gerrits is niet toegestaan. Bij publicatie is altijd naamsvermelding verplicht in het artikel bij de betreffende afbeelding of in de colofon van de uitgave. Opnamen mogen  alleen op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt door de opdrachtgever.

Disclaimer Algemene Voorwaarden Paul Gerrits Fotografie

Op alle rechtsbetrekkingen van Paul Gerrits  zijn de Algemene Voorwaarden  van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer17044341. Deze Algemene Voorwaarden zijn na te lezen via mijn website www.paulsgerrits.nl , als bijlage ingesloten en via deze link te bekijken http://www.paulgerrits.nl/algemenevoorwaarden Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van  Paul Gerrits, en deze ook te erkennen. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen.